Blockchain

El registre global o base de dades es coneix com a Blockchain o Cadena de blocs.

El Blockchain és una seqüència de dades encadenades entre si, cada bloc fa referència a l’anterior i el gran avantatge és que es troba distribuïda globalment, és segur i públic, pràcticament és impossible modificar els registres del passat, i mentre continuï havent-hi usuaris a la xarxa és impossible que desapareguin les dades.

Aquests blocs contenen les dades de les transaccions, cada un d’aquests blocs ha estat creat per la comunitat.

Qualsevol persona des de casa pot crear un bloc amb un ordinador per afegir a la Blockchain o registre de transaccions.

Dit d’una altra manera, és la mateixa comunitat qui s’encarrega de fer els registres en el llibre comptable global, les persones que es dediquen a fer aquesta activitat es coneixen com a miners.

Posem un exemple; diguem que en Pep vol transferir diners en bitcoins a en Pere, el miner agafa les dades de la seva transacció i crea un bloc per afegir-ho al llibre comptable (Blockchain). Des del moment en què es registra a la Blockchain, la transferència seria oficial, i els diners passarien del compte d’en Pep al compte d’en Pere. El registre queda guardat als ordinadors de cadascun dels usuaris que estiguin a la xarxa, això, vol dir que el gran registre global de base de dades de Blockchain està distribuït per tot el món.

En realitat, cada bloc no conté només una transacció, sinó que en conté moltes, unes 2200 aproximadament.

El Bitcoin es regeix per unes normes estipulades al seu codi.

    • Primera: Els blocs estan fets de text, on trobem les dades de les transaccions. (com si fos un bloc de notes).
    • Segona: Cada bloc conté 1 Megabyte de mida aproximadament, en aquest bloc es guarden totes les transaccions que hi càpiguen (unes 2200).
    • Tercera: Aproximadament, cada 10 minuts es genera un bloc, només un, per tant, el registre de Bitcoins a Blockchain naixerà un bloc cada 10 minuts. Això, vol dir que en la moneda Bitcoin té unes 2200 transaccions cada 10 minuts.
    • Quarta: El miner que generi el bloc s’enduu una recompensa, la recompensa és de 50 bitcoins al primer bloc de la seva història i, quan arriben a 210 mil blocs, aquest número es divideix en dos. Actualment, la recompensa està a 6,25 bitcoins per bloc minat. Els miners competeixen entre ells per generar aquests blocs, el miner que completa el bloc l’afegeix al registre (Blockchain) i s’emporta una recompensa, però per afegir un bloc al registre, el miner, primer ha d’enviar el bloc a tots els miners del món on s’ha d’aprovar per majoria que el bloc és correcte i vàlid. A part del bloc també es generarà un » HASH».

 

 

 

David Castro Rodà

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Top