Catalán

HomeCatalán

¿Que és el «HASH»?

  Crear un hash, en informàtica, consisteix en agafar unes dades (no importa la mida) i generar, en base aquestes, un identificador únic i de mida fixes Normalment, és una combinació...

Coneixements sobre el Bitcoin

  El Bitcoin és una moneda digital, que no existeix de forma tangible, com per exemple paper o metalls És una moneda constituïda en Bits (el bit és la unitat bàsica d'informació que...

Top